Baş Tetkikçi Eğitimleri

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

AMAÇ; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre sistemin kurulması, uygulanması, sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan eğitimi vermek ve sistem için Denetçi/Baş Denetçi yetiştirmek.

Eğitim İçeriği:

 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
 • ISO 19011:2002 Standardı
 • Kalite Yönetimi Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanması Süreci
 • Kalite Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
 • Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki
 • Tetkik Türleri ve Şekilleri
 • Tetkik Aşamaları ve Kapsamı
 • Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar
 • Tetkik İçin Gerekli Standartlar
 • Tetkikçi Özellikleri
 • Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik Edilenin Sorumluluk ve Faaliyetleri
 • Tetkik Planı ve Raporlanması
 • Uygunsuzluk Raporlama Teknikleri
 • Örnek Tetkik Uygulamaları,Değerlendirmeleri
 • Baş Denetçi Sınavı

Eğitimin Süresi:
40 Saat

Katılımcı Profili:
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

AMAÇ; ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre sistemin kurulması, uygulanması, sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan eğitimi vermek ve sistem için Denetçi/Baş Denetçi yetiştirmek.

Eğitim İçeriği:

 • ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardına Bakış
 • Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Şartları
 • ISO 19011 Standardı
 • Denetim Terminolojisi
 • Denetçilerin Özellikleri
 • Denetim Dokümanları
 • Denetimin Planlaması
 • Denetimin Gerçekleştirilmesi
 • Takip Denetimleri
 • Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi ve Denetim Raporunun Hazırlanması
 • Çevre Etki Değerlendirme Analizleri
 • Grup Çalışmaları ile Örnek Uygulamalar
 • Baş Denetçi Sınavı

Eğitimin Süresi:
40 Saat

Katılımcı Profili:
ISO 14001:2004 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

AMAÇ; OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre sistemin kurulması, uygulanması, sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan eğitimi vermek ve sistem için Denetçi/Baş Denetçi yetiştirmek.

Eğitim İçeriği:

 • OHSAS 18001 Yönetim Sistemi Standardına Bakış
 • ISO 19011 Standardı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Risk Değerlendirme Prensipleri ve Yaklaşımı
 • Politika Geliştirilmesi ve Uygulanması
 • Planlama
 • Uygulama ve Operasyon
 • Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
 • İşletme İncelemesi
 • Tetkik Planlaması ve Yaklaşımı
 • Yerinde Onay – Yaklaşımı ve Teknikleri
 • Uygunsuzluk Sorunları ve Yaklaşımı
 • Grup Çalışmaları ile Örnek Uygulamalar
 • Tetkikin Yapılması
 • Baş Denetçi Sınavı

Eğitimin Süresi:
40 Saat

Katılımcı Profili:
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

AMAÇ; ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre sistemin kurulması, uygulanması, sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan eğitimi vermek ve sistem için Denetçi/Baş Denetçi yetiştirmek.

Eğitim İçeriği:

 • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Şartları
 • ISO 19011:2002 Standardı
 • Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanması Süreci
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
 • HACCP Prensipleri
 • Yasal Şartların Takip Yöntemleri
 • Tetkikçi Özellikleri, Çalışanların Yeterliliği
 • Tetkikçiler ve Tetkik Edilenin Sorumluluk ve Faaliyetleri
 • Tetkik Aşamaları ve Kapsamı
 • Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar
 • Tetkik Planı Hazırlanması ve Raporlanması
 • Tetkik Prensipleri ve Tetkik Sırasında Göz Önünde Tutulacak Hususlar
 • Uygunsuzlukları Raporlama Teknikleri
 • Örnek Tetkik Uygulamaları, Değerlendirmeler
 • Baş Denetçi Sınavı

Eğitimin Süresi:
40 Saat

Katılımcı Profili:
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları