İç Tetkikçi Eğitimleri

Light Catcher Belgelendirme, standartlar, yönetim sistemleri, iş geliştirme ve kişisel gelişim konularında hazırlamış olduğu teorik ve uygulamalı eğitim programlarını güncel örneklerle bütünleştirerek sizlere sunmaktadır.
Doğru,  güvenilir ve konuyla yakından ilgili bilgi ve eğitimi sağlamak için, kendi  alanlarında  deneyimli,  derin bilgi birikimine sahip, sektörde  profesyonel çalışma yaşamı olan uzmanlar ile çalışmaktayız.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

AMAÇ; Kuruluş içinde uygulanan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek uygulamaları tanıtmak; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, tetkikçi seçimi vb. konularda temel bilgileri vermek.

Eğitim İçeriği:

•ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları
•Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki
•Tetkik Türleri ve Şekilleri
•Tetkik Aşamaları ve Kapsamı
•Tetkikçi Özellikleri
•Sorumluluk ve Faaliyetleri
•Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi
•Tetkik planı ve Raporlanması
•Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu
•Liste, Rapor, Plan Örnekleri
•Örnek tetkik Uygulaması

Katılımcı Profili:
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında iç tetkiklerde görev alacak ve tetkike tabii tutulacak personel.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

AMAÇ; Kuruluş içinde uygulanan ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’nın yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek uygulamaları tanıtmak; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, tetkikçi seçimi v.b. konularda temel bilgileri vermek.

Eğitim İçeriği:

•ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standartları
•Çevre Yönetim Sistemi Tetkiki
•Tetkik Türleri ve Şekilleri
•Tetkik Aşamaları ve Kapsamı
•Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar
•Tetkikçi Özellikleri
•Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi
•Tetkik planı ve Raporlanması
•Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu
•Liste, Rapor, Plan Örnekleri
•Örnek tetkik Uygulaması
•Çevre Yönetim Sistemi Uygulama Süreci.

Katılımcı Profili:
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında iç ve dış kalite tetkiklerinde görev alacak ve tetkike tabii tutulacak personel.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1  gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetçi Eğitimi

AMAÇ; Kuruluş içinde uygulanan OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Standardı’nın yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek uygulamaları tanıtmak; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, tetkikçi seçimi v.b. konularda temel bilgileri vermek.

Eğitim İçeriği:

•OHSAS 18000 İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları
•OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkiki
•Tetkik Türleri ve Şekilleri
•Tetkik Aşamaları ve Kapsamı
•Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar
•Tetkikçi Özellikleri
•Sorumluluk ve Faaliyetleri
•Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi
•Tetkik planı ve Raporlanması
•Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu
•Liste, Rapor, Plan Örnekleri
•Örnek tetkik Uygulaması

Katılımcı Profili:
OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında iç ve dış kalite tetkiklerinde görev alacak ve tetkike tabii tutulacak personel.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği İç Denetçi Eğitimi

AMAÇ; Kuruluş içinde uygulanan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek uygulamaları tanıtmak; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, tetkikçi seçimi vb. konularda temel bilgileri vermek.

Eğitim İçeriği:

•ISO 22000 Standartları
•ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkiki
•Tetkik Türleri ve Şekilleri
•Tetkik Aşamaları ve Kapsamı
•Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar
•Tetkikçi Özellikleri
•Sorumluluk ve Faaliyetleri
•Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi
•Tetkik planı ve Raporlanması
•Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu
•Liste, Rapor, Plan Örnekleri
•Örnek tetkik Uygulaması

Katılımcı Profili:
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında iç ve dış kalite tetkiklerinde görev alacak ve tetkike tabii tutulacak personel.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.