Temel Eğitimler

ISO 9001 : 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİM PROGRAMI

AMAÇ: Katılımcıları ISO 9001:2008 Standardı konusunda bilgilendirmek.

KİMLER KATILMALI?

ISO 9001 standardı, diğer standardlardan farklı olarak bir felsefeye, bakışa sahiptir. Çağdaş dünyada herkesin bu felsefeyi bilmesi, yapacağı işlerde kullanması herkesin yararına olacaktır.

Bu eğitim özel bir kişi veya gruba yönelik değildir, herkesin 9001 standardını bilmesinde yarar vardır.

İÇERİK:

• ISO 9000 Standard Grubu ve Tarihçesi
• Kalite Kavramları
• Proses Yaklaşımı
• Kalite Yönetim Sistemi Şartları
• Yönetim Sorumluluğu
• Kaynak Yönetimi
• Ürünün/Hizmetin Gerçekleştirilmesi
• Ölçme, Değerlendirme ve İyileştirme

SÜRE

2 Gün (16 Saat)

ISO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

AMAÇ: Katılımcılara Çevre Kirlenmesi, Kontrolü ve Çevre Yönetim Sistemleri (ISO 14001) hakkında temel bilgileri vermek.

İÇERİK:

• Ekoloji ve Çevre Bilimleri
• Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
• Çevre Yönetim Sistemleri Standardı ISO14001
• Çevre Politikası
• Çevre Mevzuatı
• Çevre Yönleri ve Değerlendirilmesi
• Amaç/Hedefler
• Çevresel Programlar, Kontrol ve İzleme
• Dokümantasyon
• Acil Haller
• Eğitim ve Çevre Bilinci
• Tetkik
• Sürekli Gelişim

SÜRE

2 Gün (16 Saat)

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

AMAÇ: Katılımcılara Çevre Kirlenmesi, Kontrolü ve Çevre Yönetim Sistemleri (ISO 14001) hakkında temel bilgileri vermek.

İÇERİK:

• OHSAS 18001 Sisteminin Kısa Tanımı ve Kapsamı
• Terimler
• Vak’alar, Kazalar, Uygunsuzluklar
• OHSAS 18001 Sistemi Neden İhtiyaçtır?
• OHSAS 18001 Standardı Gerekleri
• İSG Politikası
• PLANLAMA
• Kaza tanımlaması, Risk değerlendirmesi, Risk Kontrolü
• Yasal Şartlar
• Hedefler
• İSG Programları
• UYGULAMA
• Sorumluluk ve Yetki
• Eğitim – Yeterlilik
• İletişim
• Doküman ve Kayıt Yönetimi
• İSG Süreçlerinin Kontrolü
• Acil Durumlar
• KONTROL ve DÜZELTİCİ FAALİYET
• Performans Takibi
• Kazalar, Vak’alar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet
• Tetkikler
• Yönetimin Gözden geçirmesi
• Kaza, Vak’a ve Uygunsuzluk AnalizlHACCP (Hazardous Analysis of Critical Control Point)

SÜRE

2 Gün (16 Saat)

HACCP (ISO 22001) GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

AMAÇ: Katılımcıları HACCP (ISO 22001) Standardı ve uygulamaları konusunda bilgilendirmek.

İÇERİK:

• HACCP Sistemi Kuralları
• Gıda Güvenliği Politikası
• HACCP Ekibi
• Hijyen Bilinci
• HACCP Planı
• GMP
• Doküman Kontrolu
• HACCP Çalışması ve Planlaması
• Kritik Kontrol Noktaları
• İlgili Tehlikelerin Kontrolu
• GMP Önlemleri
• HACCP Yönetim Sistemine İlişkin Kayıtlar
• Uygun Olmayan Ürünün Kontrolu
• Bildirme ve Geri Çağırma
• Ölçme Donanımı ve Yöntemlerinin Kontrolü
• HACCP Yönetim Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması

SÜRE

2 Gün (16 Saat)