ESD Yüzey Ölçümü

Proje Açıklaması

ESD Yüzey Direnç Ölçümü Testleri

10^3 – 10^12 Ω Ölçüm aralığı

Manyetik alanlardan etkilenmeden ölçüm yapılır

Objelerin üzerine problar konularak ölçüm yapılmaktadır, ölçülen değerlere göre objenin Antistatik ESD olup olmadığı anlaşılmaktadır.

Çeşitli yüzeylerin yüzey direncini ölçmek için kullanılır. Antistatik zemin kaplamaları, masa kaplamaları, kumaş, kağıt vb. gibi ürünlerin direnç değerlerini ölçer.

 IEC 61340-5-1 standardına göre zemin direnci ve zemin-toprak arası direnci ölçümleri nonakredite olarak yapılmaktadır.