IK Darbe Testleri

Proje Açıklaması

Avrupa standardı olan EN 62262 elektrikli cihazların harici mekanik darbelere karşı koruma derecelerini belirten uluslararası rakamsal bir sınıflandırmadır. İçeriğini dışarıdan gelen etkilerden korumak için bir mahfazanın dayanımını belirlemeyi sağlar.
IK Ratings, dış ortamdan gelen mekanik darbelere karşı elektrikli veya elektronik cihaz için sağlanan koruma derecelerini belirten uluslararası sayısal bir sınıflandırma sistemidir.

IK derecelendirmeleri, Kinetik enerjisinin darbelere karşı mukavemetine göre cihazları sınıflandırmayı sağlamaktadır.

IK00
Korumasız.

IK01
0.14 joule etkisine karşı korumalı .
Etkilenen yüzey üzerinde 56 mm’den düşen 0,25 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK02
0.2 joule etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üstünde 80 mm’den düşen 0,25 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK03
0.35 joule etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üzerinde 140 mm’den düşen 0,25 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK04
0,5 joule etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üzerinde 200 mm’den düşen 0,25 kg’lık kütlenin etkisine denktir.

IK05
0.7 jul etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzey üzerinde 280 mm’den düşen 0,25 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK06
1 joule etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üzerinde 400 mm’den düşen 0,25 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK07
2 joule etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üzerinde 400 mm’den düşen 0,5 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK08
5 jul etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üzerinde 300 mm’den düşen 1,7 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK09
10 joule etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üzerinde 200 mm’den düşen 5 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK10
20 joule etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üzerinde 400 mm’den düşen 5 kg’lık kütle etkisine denktir.

EN/IEC 62262 IK STANDARDI NEDİR?

IK KORUMA SINIFI DARBE DAYANIKLILIĞI

EN 62262 standardı, özel çarpma deneyinde elektrikli bir ekipmanın dış mekanik zorlanmaya karşı direncini veya darbe dayanıklılığını belirler.

EN 62262 IK KODU TABLOSU

IK KODU


IK00


IK01


IK02


IK03


IK04


IK05


IK06


IK07


IK08


IK09


IK10


IK11


Çarpma enerjisi (jül) * 0.14 0.20 0.35 0.50 0.70 1.00 2.00 5.00 10.00 20.00 50.00

IK TESTİ NASIL YAPILIR?

IK TESTİNİN YAPILIŞI

IK testinde tanımlı bir ağırlığa ve biçime sahip bir çarpma elemanı tam olarak belirlenmiş bir yükseklikten test edilecek noktanın üzerine düşürülür.

ÖNEMLİ

EN 62262 standardı yalnızca çarpma enerjisinin ne kadar olduğunu belirler, ancak test prosedürlerinin uygulanışı ve bunlar için gerekli koşullar EN60068-2-75 standardında düzenlenmiştir. Aşağıdaki tabloyu EN 62262 standardında DEĞİL, EN60068-2-75 standardında bulabilirsiniz.

EN 60068-2-75 ÇARPMA ELEMANLARI ÖLÇÜ TABLOSU

IK KODU IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK11
Çarpma enerjisi (jül) * 0.14 0.20 0.35 0.50 0.70 1.00 2.00 5.00 10.00 20.00 50.00
Düşme yükseklikleri (mm) * 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500
Kütle (kg) * 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 1.70 5.00 5.00 10.00
Malzeme * P1 P1 P1 P1 P1 P1 S2 S2 S2 S2 S2
R (mm) * 10 10 10 10 10 10 25 25 50 50 50
D (mm) * 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 35 60 80 100 125
f (mm) * 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 7 10 20 20 25
r (mm) * 6 10 17
l (mm) * İlgili kütleye uyarlanmalıdır
Sarkaç çekiç * Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Yaylı çekiç * Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No
Serbest düşme * No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

EN 60068-2-75 standardında yer alan talimatlar
* standarda uygun şekilde korumalı değil
1.ISO 2039/2 uyarınca Rockwell sertliği 85 ≤ HRR ≤100 olan poliamid
2.ISO 6508 uyarınca Rockwell sertliği HRE 80…85 olan, ISO 1052 uyarınca Fe 490-2 çelik

ÜSTEL ARTAN ŞARTLAR

ŞİDDET ARTIŞI

IK07 ve üzerindeki IK sınıflarında kademe başına enerji artışı %100’den daha fazladır. Darbe dayanımının üstel olarak artması, camlara yönelik şartları çok yüksek hale getirerek malzemeye ve entegrasyon yöntemine yönelik en üst düzeyde şartlar gerektirmektedir. Özellikle de çarpma enerjisinin 20 ve 50 jül aralığında değiştiği, çok sağlam olan IK10 ve IK11 sınıflarında her ayrıntı çok önemlidir. En iyi darbe dayanıklılığının sağlanabilmesi için camın doğru entegre edilmesi önemli bir koşuldur. Size asgari maliyetlerle kendini kanıtlamış entegrasyon yöntemleri sunuyoruz.

IK TESTİ ÇARPMA ENERJİSİ ARTIŞI

IK SINIFLANDIRMASI ÇARPMA ENERJİSİ (J) ENERJİ ARTIŞI (%)
IK00 0.00
IK01 0.14
IK02 0.20 42.86 %
IK03 0.35 75.00 %
IK04 0.50 42.86 %
IK05 0.70 40.00 %
IK06 1.00 42.86 %
IK07 2.00 100.00 %
IK08 5.00 150.00 %
IK09 10.00 100.00 %
IK10 20.00 100.00 %
IK11 50.00 150.00 %

IK KODU SEÇİMİ

IK07 Mİ, IK10 MU?

Temel olarak olabildiğince az olmalı, ama gerektiği kadar çok olmalıdır. Yine de karşılaşılan sorunlar sıklıkla sadece bir standardı sağlamaktan daha karmaşıktır.

Önemli olan sizin ne elde etmek istediğinizdir.

 • İhalelerde rekabet avantajı sağlama
 • Arıza güvenliğini artırma
 • Ürün kullanım ömrünü artırma
 • Markanın imajını iyileştirme
 • Teknoloji alanında egemenlik sağlama

Memnuniyetle bu konuların açıklığa kavuşturulması konusunda size destek oluyoruz; hızlı ve yetkin bir şekilde sizin için bir maliyet-fayda analizi yapıyoruz.

JÜL NEDİR?

IK TESTİNDE ENERJİ HESAPLAMA
Jül, enerji için fiziksel bir ölçü birimidir. IK testinde düşme yüksekliğini çarpma elemanının ağırlığı ve 10 sayısıyla çarparak çarpma enerjisini hesaplayabilirsiniz.

Çarpma enerjisi (W) = düşme yüksekliği (h) * ağırlık (m) * 10

Örnek hesaplama:

1,00 m düşme yüksekliği * 1,00 kg çarpma elemanı kütlesi * 10 = 10 jül çarpma enerjisi 0,50 m düşme yüksekliği * 2,00 kg çarpma elemanı kütlesi * 10 = 10 jül çarpma enerjisi

Bu hesaplama %100 doğru değildir, fakat hızlı bir şekilde iyi bir yaklaşık değer sağlar.

EN 60068-2-75 DÜŞME YÜKSEKLİKLERİ

Enerji J 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Toplam kütle kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1,7 5 5 10
Düşme yüksekliği mm ±%1 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500

ÖZEL CAM KONUSUNDA GELİŞTİRME VE HİZMET

YETKİN VE GÜVENİLİR

Cam çözümleri konusunda uzmanız; size hızlı bir geliştirme döngüsü ve güvenilir seri üretim için gerekli tüm önemli hizmetleri sunuyoruz. Güvenilir danışmanlık veriyoruz, performansı ortaya konmuş cam ürünler geliştiriyoruz, sizin için prototipler hazırlayıp seri üretim yapıyoruz.

Hizmet yelpazemiz şunları içerir:

 • Uygunluğu onaylayan darbe testlerini gerçekleştirme
 • Entegrasyon geliştirmesini üstlenme
 • Kullanacağınız muhafazaya yapıştırma
 • Maliyet-fayda analizleri yapma
 • Talimatlarınıza göre test etme
 • Uyarlanmış test yönergeleri geliştirme
 • Malzeme ve teknoloji konusunda danışmanlık
 • Nitelikli, endüstriye uygun malzemeler sunma
 • Sizin için prototipler ve küçük seriler üretme

STANDARTLAR

CAM DARBE VE ÇARPMA DAYANIMI STANDARTLARI

Burada özellikle de darbe dayanımı ve çarpma yükü hakkında olmak üzere cam konusundaki önemli uluslararası standartların genel bir özetini bulacaksınız. Standartları, test kurulumlarını ve prosedürleri açık ve basit bir şekilde aktarmak bizim için önemlidir. Cam, çok önem verdiğimiz ve henüz hakkında çok az araştırma yapılmış bir malzemedir. Camın darbe dayanımı konusunda derlenmiş çok az uzmanlık bilgisi vardır ve biz bu açığı kapatmak istiyoruz.